Friday, December 14, 2012

12.12.12 STRIKE PHOTOS OF ARAKKONAM DIVL. BR

அரக்கோணம் கோட்டச் செயலரிடமிருந்து  வேலைநிறுத்த நாள்  புகைப்படங்கள் ! தோழிய, தோழர்களுக்கு வீர வாழ்த்துக்கள் !