Tuesday, July 15, 2014

AIPEU GDS NFPE FIRST PHASE PROGRAMME - ALL THE UNIONS UNDER NFPE WILL GIVE SOLIDARITY SUPPORT

GDS  ஊழியர்களின் உயிர்நாடி கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி , அகில இந்திய அளவிலான 5 கட்ட  போராட்டத்தின் 
முதல்  கட்டம் -

16.07. 2014  அன்று நாடு தழுவிய அளவில் அனைத்து கோட்ட மட்டங்களிலும்   AIPEU GDS NFPE சங்கத்தின்  தார்ணா  போராட்டம் !

NFPE  இயக்கத்தின் அனைத்து  உறுப்பு சங்கங்களும் கோட்ட அளவில் GDS  ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கான போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டு  போராட்டம் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டுகிறோம் !

இவண் 
அஞ்சல் RMS  இணைப்புக் குழு, 
தமிழ் மாநிலம் , சென்னை 600 005.