Tuesday, March 15, 2022

GDS ஊழியர்களின் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க கோரி 15/3/2022 அன்று சிபிஎம்ஜி அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற தர்ணா போராட்டம்

 GDS ஊழியர்களின் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க கோரி  15/3/2022 அன்று சிபிஎம்ஜி அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற தர்ணா போராட்டம்